SẢN XUẤT KẾT CẤU THÉP

SẢN XUẤT KẾT CẤU THÉP

Với mỗi doanh nghiệp tham gia vào thị trường xây lắp kết cấu thép ( KCT), tự sản xuất KCT là một yêu cầu tất yếu. Nhà máy sản xuất KCT mới của Nam Anh là mục tiêu chiến lược lớn nhất của chúng tôi. Dự tính dự án Nhà máy KCT này sẽ hoàn thành trong năm 2021. Công suất dự kiến cho giai đoạn 1 là 12 …